Det är dags att budgetera för nästa år och kostnaderna måste ner. Marknadsbudgeten har redan dragits ner i flera års tid, så en ytterligare neddragning skulle innebära att marknadschefen måste lägga all sin tid på att sätta upp A4-lappar på lyktstolpar. Du har länge sneglat på den årligen svällande produktutvecklingsbudgeten, men varje gång frågan om neddragning kommer upp har CTO:n med en svårbegriplig men övertygande förklaringsmodell för varför neddragning inte är möjlig om produktleveranserna ska kunna fortsätta i samma takt… Vidare >